воскресенье, 18 февраля 2024 г.

КАРТОТЕКА ІГОР ТА ВПРАВ З РОЗВИТКУ ТАКТИЛЬНИХ ВІДЧУТТІВ

    Розпочинаю наповнення нової рубрики "Інклюзія" на сайті. Презентую вихователям і педагогам нову збірку матеріалу для розвитку сприйняття довкілля та ознайомлення із ним дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, а саме: здатність визначати певний предмет на дотик, досліджувати особливості його фактури, відчувати та називати характерні ознаки. В цьому пості перша збірка з цієї серії Картотека дидактичних ігор та вправ з розвитку тактильних відчуттів. 

    Метою створення картотеки є:
-  активізація розумових процесів дітей;
- формувати в дітей уміння зосереджуватися на тому чи іншому предметі, удосконалення уваги, навичок спостережливості;
формувати в дітей уміння виявляти спільне і відмінне в різних предметах засобами дотику;
- допомога спеціалістам в роботі з дітьми з ООП.

    Картотеку рекомендовано використовувати під час групових та індивідуальних занять, ранкових зустрічей, в коррекційній роботі.

Збірка "СЕНСОРНИЙ РОЗВИТОК. КОНСПЕКТИ ЗАНЯТЬ З ДИДАКТИЧНИМ МАТЕРІАЛОМ" Ранній вік

    Пропоную вихователям і педагогам нову серію збірок матеріалу з сенсорного розвитку дошкільнят.

    Матеріал спрямований на методику формування системи сенсорних еталонів, розвитку дрібної моторики руки дитини, активізації словника, розвитку розумових операцій, формування психічних процесів та навичок саморегуляції  дітей раннього дошкільного віку. 
    В цьому пості перша з цієї серії Збірка "Сенсорний розвиток. Конспекти занять з дидактичним матеріалом" для груп дітей раннього дошкільного віку.
Збірка містить 60 розгорнутих конспектів занять на 152 сторінках
.Заняття містять:
- Тему;
- Мету;
- Обладнання та матеріали;
- Словникову роботу;
- Попередню підготовку;
- Хід заняття з розгорнутим описом використання дидактичних матеріалів;
- Дидактичні матеріали до заняття.
- Підсумки заняття.

вторник, 13 февраля 2024 г.

ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ для збагачення словника дитини "ДІЄСЛОВА", "ДІЄСЛОВА. ЩОДЕННІ СПРАВИ "

 Пропоную вихователям та методистам ЗДО, а також вчителям і педагогам НУШ нову серію матеріалу - Демонстраційний матеріал "Дієслова" та "Дієслова. Щоденні справи". Матеріал буде в нагоді не тільки в роботі державного закладу дошкільної та середньої освіти, а й приватного закладу.

Наочність, представлена реальними фото можливих дій людини в щоденній рутині допоможе:
- поглибити знання дітей про можливі дії людини в щоденній діяльності, пізнавальний інтерес до оточуючого світу;
- збагатити словниковий запас дитини 
словами, що позначають дії предмета;
- навчитись читанню за методикою глобального читання Домана;
- розвинути увагу та образне мислення малят.

- Методика роботи з дидактичними картками:

1. Використовуйте картки під час сюжетно-рольових ігор, проєктів, занять, спостережень та ігор.
2. Розмістіть картки на столі та запропонуйте дитині скласти зв'язну розповідь за картинками.
3. Розмістіть картку на столі та запропонуйте дитині описати картинку, розповісти те, що на ній зображено, написано (глобальне читання за методикою Домана); 
4. Пограйте в ігри з картками "Що робить малюк?", "Що робить іграшка?", "Додай дію", "Хто діє?", "Слова - назви дій предметів", "Добери слова", "Вгадай за дією", "Згадай слово" та ін. 

КОМПЛЕКТ ДЕМОНСТРАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ (38 папок)+ Методичні вказівки з іграми до карток можна отримати за посиланням >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ для збагачення словника дитини "ПРИКМЕТНИКИ"

 Пропоную вихователям та методистам ЗДО, а також вчителям і педагогам НУШ нову серію матеріалу - Демонстраційний матеріал "Прикметники". Матеріал буде в нагоді не тільки в роботі державного закладу дошкільної та середньої освіти, а й приватного закладу.

Наочність, представлена реальними фото властивостей об'єктів навколишнього світу допоможе:
- поглибити знання дітей про навколишній світ, пізнавальний інтерес до оточуючого світу;
- збагатити словниковий запас дитини 
словами, що позначають ознаки предмета;
- навчитись читанню за методикою глобального читання Домана;
- розвинути увагу та образне мислення малят.

- Методика роботи з дидактичними картками:

1. Використовуйте картки під час сюжетно-рольових ігор, проєктів, занять, спостережень та ігор.
2. Розмістіть картки на столі та запропонуйте дитині скласти зв'язну розповідь за картинками.
3. Розмістіть картку на столі та запропонуйте дитині описати картинку, розповісти те, що на ній зображено, написано (глобальне читання за методикою Домана); 
4. Пограйте в ігри з картками "Який предмет?", "Опиши улюблену іграшку", "Світ предметів", "Антоніми та синоніми", "Слова - назви ознак", "Добери слова", "Вгадай за описом", "Додай ознаку", "Згадай слово" та ін. 

КОМПЛЕКТ ДЕМОНСТРАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ (38 папок)+ Методичні вказівки з іграми до карток можна отримати за посиланням >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

воскресенье, 4 февраля 2024 г.

Методика Монтессорі. Смужки для вирізання "Сніжинки"

    В цьому пості продовжую ділитися розвиваючими матеріалами з розділу "Методика Монтессорі". Це збірка ігрових завдань для розвитку дрібної моторики та підготовки руки до письма Методика Монтессорі. Смужки для вирізання "Сніжинки". Учимося працювати з ножицями та різати папір!
    Ігрові завдання представляють собою набір смужок для розрізання паперу ножицями. 
Використання ножиць — це чудовий спосіб для розвитку моторики руки, а для точного та акуратного вирізання потрібно багато координації і уваги. Процес вирізання також допомагає розвивати терпіння й наполегливість дитини, бо потрібно навчитись різати точно по заданій лінії. Можна починати заняття з 2-3-х річного віку, поступово ускладнюючи завдання. Велика кількість яскавих малюнків також сприятиме розвитку словникового запасу дитини та підтримає любов до природи й цікавість до навчання.

Методика Монтессори. Полосы для вырезания "Снежинки"

 В этом посте продолжаю делиться развивающими материалами из раздела "Методика Монтессори". Это сборник игровых заданий для развития мелкой моторики и подготовки руки к письму - Методика Монтессори. Полосы для вырезания "Снежинки".
    Игровые задания представляют собой набор полос для разрезания ножницами. Использование ножниц - замечательный способ для развития моторики руки, а для точного и аккуратного вырезания потребуется много координации, внимания и усидчивости. Также задания помогают развивать терпение, умение резать строго по заданной линии. Можно начать занятия с 2-3-х летнего возраста, постепенно усложняя задания. Множество ярких картинок в предложенных игровых заданиях также будут способствовать развитию словарного запаса ребенка и поддержат интерес к обучению и любовь к природе. 

вторник, 30 января 2024 г.

Математичні пазли "ДИКІ ТВАРИНИ ПІВНОЧІ". Рахунок від 1 до 10

 Продовжую ділитися з педагогами та батьками матеріалами на тему "Дикі варини" та пропоную гру для збагачення математичного та моторного досвіду дитини - Математичні пазли "Дикі тварини Півночі. Рахунок від 1 до 10".     Гра достатньо багатофункціональна тому, що розвиває математичні здібності дитини, вчить сприймати частину та ціле, вчить орієнтуватися в просторі, розвиває пізнавальні здібності при вивченні живого світу природи - тварин, любов до природи. Також гра розвиває дрібну моторику руки, логічне мислення, вчить прямому та зворотньому рахунку.

Математические пазлы "ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ СЕВЕРА". Счёт от 1 до 10

 Продолжаю делиться материалами на тему "Животные холодных стран", которая является сейчас активной в блоге. Представляю вам игру для обогащения математического и моторного опыта ребёнка - Математические пазлы "Дикие животные Севера. Счёт от 1 до 10"
    Игра достаточно многофункциональна, потому что развивает многие способности ребёнка, учит воспринимать часть и целое, учит ориентации в пространстве, развивает интерес и любовь к природе - представителям животного мира. Также игра развивает моторику руки, логическое мышление, учит прямому и обратному счёту.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...