вторник, 20 августа 2019 г.

КОМПЛЕКС МОВЛЕННЄВИХ ІГОР З КАРТИНКАМИ 30 в 1

На русском языке КОМПЛЕКС РЕЧЕВЫХ ИГР С КАРТИНКАМИ можно получить по ссылке>>>>>

З великою радістю хочу оголосити про вихід мега-великого Комплексу "МОВЛЕННЄВІ ІГРИ З картинками" 30 в 1. Цей комплекс складається з 30 картотек мовленнєвих ігор за 30 лексичними темами, що відповідають програмованому змісту Базового компонента дошкільної освіти України. 
Комплекс призначений для розвитку мови як дошкільнят, так і дітей молодшого шкільного віку.
Ігри спрямовані на збагачення словникового запасу і лексико-граматичної сторони мовлення дітей.
За допомогою яскравих і реалістичних картинок, а їх біля 1000, ігри проходять у цікавій формі, дитина розглядає та описує реальні об'єкти природного і предметного світу.


До складу комплексу увійшло (описую докладно, найнеприємніше, коли педагоги і батьки змушені брати "кота в мішку"):


Картотеки мовленнєвих ігор з картинками за 30 лексичними темами: (до кожної теми ви можете перейти за посиланням)

УВАГА! Кожну картотеку можна отримати окремо від комплексу. Умови отримання за посиланням конкретної теми.

Бажаю вашим діткам успіхів у навчанні! 

Вартість комплексу з 30 картотек 

650 грн (якщо брати окремо кожну картотеку 855 грн) 

у форматі PDF
Для оплати комплекту пишіть filo_irina @ ukr.net (убрать пробелы)

УСІ МАТЕРІАЛИ ВИ ОТРИМУЄТЕ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ!


УСІ МАТЕРІАЛИ БЛОГУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ


© 2019. ПЕРЕПРОДАЖА, КОПИРОВАНИЕ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ любой части материала любыми способами ЗАПРЕЩЕНО! 

понедельник, 19 августа 2019 г.

Картотека "МОВЛЕННЄВІ ІГРИ З КАРТИНКАМИ НА ТЕМУ "ЧАРІВНИЙ СВІТ КАЗКИ"

Презентую останню из 30 картотек з розвитку українського мовлення дітей для використання педагогами, вихователями і батьками. Картотека розширює та збільшує словниковий запас дитини, сприйняття, розвиває пам'ять дитини. Матеріал представляє собою Картотеку "Мовленнєві ігри з картинками на тему "Чарівний світ казки".
Набуття дітьми навичок мовленнєвої грамотності та збільшення їхнього словникового запасу - одне з найбільш важливих і найскладніших завдань розвитку мовлення.
Одним із способів навчання дітей культури мовлення може послужити мовленнєва дидактична гра, побудована на використанні набору карток з тематичними малюнками.
Використання прийому наочного моделювання за картками допоможе:
- поглибити знання дітей про навколишній світ;
- збагатити словниковий запас дитини;
- сформувати навички монологічного мовлення;
- розвинути увагу та образне мислення малят.

Картотеки мовленнєвих ігор з інших тем можна переглянути за посиланням>>>


- Зміст картотеки:
60 мовленнєвих ігор і 20 картинок до ігор.

Картотека "МОВЛЕННЄВІ ІГРИ З КАРТИНКАМИ НА ТЕМУ "ДИКІ ТВАРИНИ ПІВНІЧНИХ І СПЕКОТНИХ КРАЇН"

Продовження картотек з розвитку мовлення. Сьогодні ділюся з педагогами, вихователями і батьками новим матеріалом, який розширює та збільшує словниковий запас дитини, сприйняття, розвиває пам'ять дитини. Матеріал представляє собою Картотеку "Мовленнєві ігри з картинками на тему "Дикі тварини північних і спекотних країн".
Набуття дітьми навичок мовленнєвої грамотності та збільшення їхнього словникового запасу - одне з найбільш важливих і найскладніших завдань розвитку мовлення.
Одним із способів навчання дітей культури мовлення може послужити мовленнєва дидактична гра, побудована на використанні набору карток з тематичними малюнками.
Використання прийому наочного моделювання за картками допоможе:
- поглибити знання дітей про навколишній світ;
- збагатити словниковий запас дитини;
- сформувати навички монологічного мовлення;
- розвинути увагу та образне мислення малят.

Картотеки мовленнєвих ігор з інших тем можна переглянути за посиланням>>>- Зміст картотеки:
65 мовленнєвих ігор і 20 картинок до ігор.

понедельник, 27 мая 2019 г.

Монтессори игра (история предметов) "ПРОШЛОЕ - НАСТОЯЩЕЕ"

Продолжаю наполнять рубрику Методика Монтессори новыми пособиями и играми. Представляю вам Монтессори-игру "Прошлое - настоящее" для формирования временных представлений у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Игра не только познакомит ребёнка с временными категориями, но и вызовет интерес ребёнка к истории появления предметов, усовершенствовании их с течением времени. Игра поможет педагогам и родителям в обучении детей по методике Монтессори. Но даже если вы не работаете по этой методике, вы можете использовать карточки как демонстрационный материал, а также проводить с ними много интересных и познавательных игр.

Содержание материала:
- 6 контрольных карт, две карточки с временными категориями (прошлое - настоящее), две карточки с подписями, 48 карточек-картинок для сортировки;
- Цель игры (прямая, косвенная);
- Презентация материала. 

Монтессорі-гра (історія предметів) "МИНУЛЕ - СУЧАСНЕ"

Сьогодні, в рубриці Методика Монтессорі з'явилася ще одна цікава та багатофункціональна гра. Пропоную Монтессорі-педагогам і батькам новий матеріал для занять з елементами Монтессорі-педагогіки. Матеріал представляє собою Монтессорі-гру "Минуле - сучасне".
Гра допоможе дитині не тільки познайомитись з категоріями часу (минуле - теперішнє; раніше - тепер), а й з історією створення предметів людьми, їх поступовим удосконаленням в часі. Гра також стимулюватиме мовленнєву активність та збагатить словниковий запас дитини. 
Навіть якщо ви не працюєте за методикою Монтессорі, ви можете використовувати картки як наочно-демонстраційний матеріал. 
Використання Монтессорі-карток допоможе:
- поглибити знання дитини про світ предметів;
- збагатити словниковий запас дитини;
- сформувати навички монологічного мовлення;
- розвинути увагу та образне мислення дитини.

- Зміст Монтессорі-гри:
- 6 контрольних карт, дві картки з категоріями часу (минуле, сучасне), дві картки з підписами, 48 карток для сортування;
- Мета гри (пряма, непряма);
- Презентація матеріалу.

пятница, 10 мая 2019 г.

Монтессори-игра (изучение понятия времени) "ДЕНЬ - НОЧЬ"

Продолжаю публикацию материалов в рубрике Методика МонтессориПредставляю Монтессори-педагогам и родителям новую Монтессори-игру "День - ночь" для формирования представления у детей о времени. Игра не только познакомит ребёнка с объектами живой и неживой природы, но и научит определять части суток - день и ночь, отличать процессы, которые происходят в живой и неживой природе в разное время суток. Игра поможет педагогам и родителям в обучении детей по методике Монтессори. Но даже если вы не работаете по этой методике, вы можете использовать карточки как демонстрационный материал, а также проводить с ними много интересных и познавательных игр.

Содержание материала:
Контрольная карта, две карточки с частями суток (день/ночь), две карточки с подписями, 12 карточек-картинок для сортировки;
- Цель игры (прямая, непрямая);
- презентация материала. 

Монтессорі-гра (формування уявлення про час) "ДЕНЬ - НІЧ"

Продовжую наповнювати рубрику Методика Монтессорі новими іграми. Пропоную Монтессорі-педагогам і батькам гру для формування у дитини уявлення про час з елементами Монтессорі-педагогіки. Матеріал представляє собою Монтессорі-гру "день - ніч".
Гра допоможе дитині не тільки познайомитись з живою та неживою природою, а й навчить визначати частини доби - день і ніч,  відрізняти процеси, які відбуваються в живій та неживій природі в певні частини доби. Гра також стимулює мовленнєву активність та збагачує словниковий запас дитини. 
Навіть якщо ви не працюєте за методикою Монтессорі, ви можете використовувати картки як наочно-демонстраційний матеріал. 
Використання Монтессорі-карток допоможе:
- поглибити знання дитини про навколишній світ;
- збагатити словниковий запас дитини;
- сформувати навички монологічного мовлення;
- розвинути увагу та образне мислення дитини.

- Зміст Монтессорі-гри:
- Контрольна карта, дві картки з частинами доби (день/ніч), дві картки з підписами, 12 карток для сортування;
- Мета гри (пряма, непряма);
- Презентація матеріалу.

Методика МОНТЕССОРІ "Математичні картки-ланцюжки"

Материал на русском языке можно получить тут >>>>>

Пропоную Монтессорі-педагогам і батькам новий матеріал з математичного розвитку за Монтессорі-методом. Матеріал представляє собою Математичні картки-ланцюжки.
Картки допоможуть дитині поглибити інтерес до математики, зокрема до лічби, навчать правильно співвідносити кількість предметів з цифрою, що позначає цю кількість.
Робота з картками формує в дитини математичні навичкі , розвиває моторику руки,  пам'ять, увагу через величезну кількість ігор, які можна реалізувати в межах комплекту. 
Комплект складається з 3-х частин.
1 серія Математичні картки-ланцюжки (Співвідношення кількість - цифра)

2 серія Математичні картки-ланцюжки (дописьмовий етап вивчення цифр через розвиток дрібної моторики методом "тичка", "проколювання").3 серія Математичні картки-ланцюжки (письмовий етап вивчення цифр через розвиток дрібної моторики методом "обведи", "повтори за прикладом", написання цифр на манці, піску, крупах )Зміст матеріалу:
- 80 карток для створення математичних ланцюжків;
- Методика роботи з Монтессорі-матеріалом (ігри та завдання).  


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...